TT - Hôm qua 8-10, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng trường học, nhà công vụ bằng trái phiếu Chính phủ giữa 22 điểm cầu truyền hình trên cả nước.