Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng văn hóa là cụ thể và thiết thực

ND - Vài chục năm nay, chúng ta từng nói rất nhiều tới vai trò của văn hóa, và trong thực tế, hệ thống các cơ quan văn hóa đã được thành lập, và Nhà nước cũng đã đầu tư rất lớn để triển khai các kế hoạch văn hóa, để các nhà khoa học tiến hành công trình nghiên cứu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119452&sub=78&top=43