Bắt đầu từ ngày 28/11/2016, VSD nhận lưu ký hơn 75,26 triệu cổ phiếu PCC1.

Xay lap dien I bat dau duoc luu ky tu 28/10/2016 - Anh 1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 128/2016/GCNCP-VSD ngày 27/10/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1 - mã CK: PC1).

Theo đó, bắt đầu từ ngày 28/11/2016, VSD nhận lưu ký hơn 75,26 triệu cổ phiếu PCC1.

PCC1 được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, PCC1 hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong một số các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Hiện nay, PCC1 giữ vị thế hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sau: Xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia và nhà máy điện; Sản xuất vật tư thiết bị ngành điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, công ty đang hoạt động tốt trong các lĩnh vực như đầu tư, bao gồm đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia và đầu tư kinh doanh bất động sản. Tư vấn thiết kế điện và cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

quý III/2016, doanh thu thuần của PCC1 đạt gần 527,5 tỷ đồng, giảm 21,25 so với cùng kỳ năm trước. PCC1 lãi sau thuế quý III/2016 hơn 55 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Phần lãi của cổ đông công ty mẹ là gần 55 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PCC1 đạt hơn 2.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 261,7 tỷ đồng, lên gần gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 85,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.