Xây tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn gần 500 căn nhà đồng đội

Gốc
QĐND - Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây nhà đồng đội, nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; những năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai và đem lại kết quả thiết thực. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) trong toàn quân đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trung bình khoảng 36 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2011 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai, xây dựng gần 500 nhà đồng đội, trị giá hơn 26 tỷ đồng tặng quân nhân, CNVCQP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng và sửa chữa 36 nhà "Mái ấm công đoàn-nghĩa tình đồng đội", trị giá 1,25 tỷ đồng bằng tiền do cán bộ, đoàn viên công đoàn đóng góp; xây tặng 900 nhà tình nghĩa trị giá 54 tỷ đồng...

QĐND - Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây nhà đồng đội, nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; những năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai và đem lại kết quả thiết thực. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) trong toàn quân đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trung bình khoảng 36 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2011 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai, xây dựng gần 500 nhà đồng đội, trị giá hơn 26 tỷ đồng tặng quân nhân, CNVCQP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng và sửa chữa 36 nhà "Mái ấm công đoàn-nghĩa tình đồng đội", trị giá 1,25 tỷ đồng bằng tiền do cán bộ, đoàn viên công đoàn đóng góp; xây tặng 900 nhà tình nghĩa trị giá 54 tỷ đồng...

Lê Long Khánh

Tin nóng

Tin mới