Dù thế giới có phát triển đến đâu, nhưng nhu cầu từ các sản phẩm nông nghiệp là không thể thay thế...