Xây trường quên hệ thống chiếu sáng

Gốc
Một trong những nguyên nhân khiến các bệnh về mắt ngày càng gia tăng ở lứa tuổi học sinh, đó là hầu hết các trường hiện nay có phòng học không đạt độ sáng theo tiêu chuẩn.

Tin nóng

Tin mới