Xe bay Kitty Hawk Flyer biểu diễn khả năng bay lượn

Gốc
Kitty Hawk Flyer có thể chở một người bay lên không trung nhờ hệ thống cánh quạt bên dưới. Phiên bản thực tế có thể khác nguyên mẫu.

Tin nóng

Tin mới