Cú va chạm mạnh làm xe chở xăng hư hỏng nặng phần đầu và dính chặt đầu vào đuôi xe container. Xe container bị nổ phần bánh sau.