Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xe công được thay thế sau khi đi ít nhất 200.000 km

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo quyết định mới, ô tô được thay thế sau khi đã sử dụng ít nhất 200.000 km (tại Quyết định 59/2007/QĐ-TTg là 250.000 km)

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=30704