Xe đạp Thống Nhất chuyển thành công ty cổ phần

Gốc
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất thành Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Xe đạp Thống Nhất chuyển thành công ty cổ phần - Ảnh 1

Theo đó, trụ sở chính của Công ty đặt tại số 10B Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty có tổng số vốn điều lệ là 237 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 23.700.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng; trong đó: Cổ phần nhà nước: 10.655.000 cổ phần, tương ứng 106,55 tỷ đồng, chiếm 45% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác: 119.200 cổ phần, tương ứng 1,192 tỷ đồng, chiếm 0,50% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho người lao động được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 800 cổ phần, tương ứng 8.000.000 đồng, chiếm 0,003% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 9.879.225 cổ phần, chiếm 41,69% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai: 3.035.775 cổ phần, chiếm 12,81% vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần được tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 7252/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất.
Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty đến thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần. Hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần.

Tin nóng

Tin mới