(Zing) - Kid Kustoms vừa giới thiệu chiếc xe 3 bánh dành cho thiếu nhi sau chiếc xe nôi Roddler, đó là chiếc Trike Conversion Kit.