Nhiều bạn đọc đã có chung nhận xét này sau khi đọc bài “Cấm xe ba, bốn bánh tự chế: Có được thay bằng xe lôi Trung Quốc?”.