- Những chiếc xe không xăng, tự điều chỉnh nhiên liệu khi trời nắng hoặc trời râm mát... đã xuất hiện trong cuộc thi Xe Năng lượng Mặt trời sẽ trao giải ngày 1/12 tới đây. Theo tác giả của những chiếc xe đặc biệt này, việc đưa xe vào lưu thông là khả năng có trong tầm tay.

Tô Lan