Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Quản lý xe ô tô công còn nhiều bất cập, tưởng tiết kiệm hóa ra lãng phí

Quản lý xe ô tô công còn nhiều bất cập, tưởng tiết kiệm hóa ra lãng phí

Báo Chính Phủ
01/11/2022
Dự kiến nâng giá trần mua ôtô công phục vụ công tác chung lên 950 triệu đồng/xe

Dự kiến nâng giá trần mua ôtô công phục vụ công tác chung lên 950 triệu đồng/xe

Báo VOV
26/9/2022
Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Báo Dân Sinh
23/9/2022
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công sẽ được sửa đổi để phù hợp với thực tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công sẽ được sửa đổi để phù hợp với thực tế

Thời báo Tài chính
23/9/2022
Góp ý sửa đổi tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công

Góp ý sửa đổi tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công

Báo Khánh Hòa
23/9/2022
Ðịnh hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ðịnh hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Báo Cần Thơ
23/9/2022
Bốn nhóm chức danh lãnh đạo được sử dụng xe công

Bốn nhóm chức danh lãnh đạo được sử dụng xe công

Tạp chí Một Thế Giới
23/9/2022
Quy định mức giá tối đa của xe công vụ là 1,6 tỷ đồng

Quy định mức giá tối đa của xe công vụ là 1,6 tỷ đồng

Báo Nhân Dân
23/9/2022
Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
23/9/2022
Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Báo Giao Thông
23/9/2022
Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Tạp Chí Tài Chính
23/9/2022
Cần nâng giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung

Cần nâng giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
23/9/2022
Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung không quá 1,6 tỷ đồng/xe

Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung không quá 1,6 tỷ đồng/xe

Báo Nghệ An
23/9/2022
Sẽ chuyển xe chuyên dùng sang xe ô tô phục vụ công tác chung

Sẽ chuyển xe chuyên dùng sang xe ô tô phục vụ công tác chung

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
23/9/2022
Dự thảo 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Dự thảo 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Báo Hà Nội Mới
23/9/2022
Bộ trưởng, Chủ tịch Hà Nội được sử dụng xe công giá tối đa 1,55 tỉ đồng?

Bộ trưởng, Chủ tịch Hà Nội được sử dụng xe công giá tối đa 1,55 tỉ đồng?

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
20/9/2022
Bộ Tài chính đề xuất nâng giá mua xe công

Bộ Tài chính đề xuất nâng giá mua xe công

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
20/9/2022