Chiếc xe chế tạo từ máy cắt cỏ sau một thời gian im hơi lặng tiếng nay quay trở lại khi đã thay hình đổi dạng.