Sau khi đâm vào một xe ôtô Honda Accord, chiếc xe tải “điên” đã đâm liên tiếp vào 4 xe môtô khác rồi kéo lê chiếc Attila đi một đoạn đường. Người điều khiển xe Attila đã chết trong bệnh viện ngay sau đó.