Mình chỉ còn bỉm thôi. :Tks cả nhà đã ủng hộ

Mình xin phép ko giữ order nữa nhé, sorry 1 số mẹ hôm qua gọi điện hẹn đến lấy đồ mà mình lại từ chối. Mình vẫn còn nguyên mọi thứ nhé. Tks mình chỉ còn sữa và bỉm thôi, các em khác ra đi hết rồi Mình chỉ còn bỉm thôi. :Tks cả nhà đã ủng hộ