Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xécbia ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn

Báo VTC News
Gốc

Tổng thống Xécbia Boris Tadic đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 11/5.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240204/Default.aspx