(GameK) – Mỗi một nguyên tố đều mang hình dáng của tay cầm chơi game của hệ Console và máy chơi game cầm tay.