Hằng ngày các đô vật phải tuân thủ chế độ ăn đặc biệt, ăn xong họ gần như đi ngủ ngay để tích mỡ cho cơ thể.

Theo VnExpress