(Kiến Thức) - Cảnh sát đã dùng gậy cao su và các thiết bị phụ trợ thẳng tay trấn áp người biểu tình phản đối chế độ quân chủ ở Tây Ban Nha.

Từ ngày 28/9 đến nay, thủ đô Madrid ( Tây Ban Nha ) nóng bỏng trong làn sóng biểu tình nhằm phản đối chế độ quân chủ và đấu tranh chống tham nhũng của người dân.

Được biết, trước đó đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối chế độ quân chủ ở đất nước này. Tuy nhiên, vẫn còn có phần lớn người dân tin tưởng vào vua và xem ông là biểu tượng của dân chủ và ổn định đất nước.

Tuấn Lê