Xem hướng cho nhà theo phong thủy Phong thủy tốt xấu của một ngôi nhà là căn cứ trên nhiều loại yếu tố.  Cụ thể như phương hướng, địa thế núi sông xung quanh...