Xem nhanh lịch sử smartphone trong 2 phút

Gốc
Đoạn video của Cnet cho thấy, thiết kế smartphone đã thay đổi tích cực từ khi iPhone ra đời.

Tin nóng

Tin mới