Xem tranh Đông Hồ

Gốc
Tiếng chày giã giấy dó khuya

Dội vào ký ức bên kia nỗi buồn Tranh Đông Hồ mở từng khuôn Thịnh suy người vẫn sống còn với tranh!

Tin nóng

Tin mới