Xem trộm khuân cả cây ATM nhanh như chớp

Gốc
3 tên trộm đột nhập vào một cửa hàng tại Mỹ, dùng dây xích quấn cây ATM và cho xe tải kéo đi nhanh như chớp. Video cho thấy, chúng đều bịt mặt. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe tải, nhưng cây ATM thì đã trống rỗng.

Thanh Phong (tổng hợp)

XEM CÁC CLIP NÓNG TẠI ĐÂY

Tin nóng

Tin mới