Xem tử vi thứ Hai ngày 27/7/2015 cho 12 con giáp

Gốc
(Kiến Thức) - Xem tử vi thứ Hai: Giờ tốt của tuổi Hợi hôm nay là giờ Tỵ (9h -11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng cam.

Xem tử vi thứ Hai: Tý: Giờ tốt của tuổi Tý hôm nay là giờ Mùi (13h -15h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ thẫm.

Sửu: Giờ tốt của tuổi Sửu hôm nay là giờ Thân (15h -17h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ thắm.

Dần: Giờ tốt của tuổi Dần hôm nay là giờ Dậu (17h -19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng đất.

Mão: Giờ tốt của tuổi Mão hôm nay là giờ Dậu (17h -19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ son.

Thìn: Giờ tốt của tuổi Thìn hôm nay là giờ Dậu (17h -19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu trắng.

Tỵ: Giờ tốt của tuổi Tỵ hôm nay là giờ Dậu (17h -19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam đậm.

Ngọ: Giờ tốt của tuổi Ngọ hôm nay là giờ Hợi (21h -23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục nhạt.

Mùi: Giờ tốt của tuổi Mùi hôm nay là giờ Tỵ (9h -11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục nhạt.

Thân: Giờ tốt của tuổi Thân hôm nay là giờ Hợi (21h -23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng nhạt.

Dậu: Giờ tốt của tuổi Dậu hôm nay là giờ Thân (15h -17h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng.

Tuất: Giờ tốt của tuổi Tuất hôm nay là giờ Dậu (17h -19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ nhung.

Hợi: Giờ tốt của tuổi Hợi hôm nay là giờ Tỵ (9h -11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng cam.

Tin nóng

Tin mới