Kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Lâm Đồng trưng bày chuyên đề Dấu ấn chiến trường Lâm Đồng với gần 100 hiện vật, hình ảnh về các loại vũ khí mà quân dân Lâm Đồng sử dụng từ Cách mạng tháng Tám đến cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Người xem thích thú các loại vũ khí do đồng bào các dân tộc ở Lâm Đồng tự tạo để đánh giặc như ná, nỏ, mũi tên, lao, mã tấu (ảnh) và do bộ đội công binh tự chế như mìn tự định hướng chống tăng, thủ pháo. Trưng bày Dấu ấn chiến trường Lâm Đồng phục vụ người xem đến hết ngày 15.5.2014.

Tin, ảnh: Lâm Viên