Trong nội dung Công văn số 7897/VP-ĐT ban hành ngày 6/9, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về địa điểm quy hoạch làng nghề giới thiệu sản phẩm đá chế tác trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, xét ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc địa điểm quy hoạch làng nghề giới thiệu sản phẩm đá chế tác trên địa bàn thành phố Hà Nội tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Cụ thể, khu đất đề xuất quy hoạch xây dựng làng nghề giới thiệu sản phẩm đá chế tác tại khu vực ngoài bãi sông Hồng (sát mép sông Hồng) thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, có tổng diện tích khoảng 146.754m2 (14,67ha), hiện đang do 6 doanh nghiệp quản lý, sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất hàng năm theo quy định và đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP-NĐ.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quy định quản lý kèm theo đồ án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu đất đề xuất nêu trên thuộc khu vực ngoài bãi sông Hồng, được xác định chức năng là đất cây xanh cách ly, cây xanh phòng hộ. Theo Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu đất trên nằm trong không gian thoát lũ của sông Hồng. Theo quy hoạch phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND thành phố phê duyệt, tại địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai không xác định phát triển làng nghề.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị, về quy hoạch cho đến thời điểm hiện nay, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/500 (chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt (đồ án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn góp ý về đồ án, UBND thành phố đang có chủ trương giao tư vấn nước ngoài tiếp tục nghiên cứu quy hoạch); đồng thời điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch để phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, việc xem xét lập quy hoạch làng nghề giới thiệu sản phẩm đá chế tác ở khu vực ngoài đê theo đề xuất của UBND quận Hoàng Mai tại thời điểm này là chưa có cơ sở xem xét.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàng Mai mời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét những vấn đề liên quan đến Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, đề xuất địa điểm, báo cáo UBND thành phố.

PV