Xem xét, định giá lại viện phí

Gốc
Đưa lương vào viện phí nhìn chung là không phù hợp, vì sẽ đẩy giá viện phí lên cao, người dân phải chi trả hai lần

Tin nóng

Tin mới