Xem xét phương án tăng giá vé và trợ giá

Gốc
Số lượng xe buýt chạy mỗi ngày hiện vẫn không giảm so với trước khi giá xăng dầu tăng (từ 25.2). Sở Giao thông công chính và sở Tài chính đang nghiên cứu để có kiến nghị tăng trợ giá, xem xét phương án tăng giá vé xe buýt để đảm bảo quyền lợi cho các chủ xe buýt. 

Tin nóng

Tin mới