Xem xét tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Gốc
Theo kế hoạch, từ 13 đến 15-6, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp lần thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Trong chương trình làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Một nội dung quan trọng khác, UBTVQH nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay, trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH thảo luận chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hà Phong

Tin nóng

Tin mới