Xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu, Mỹ ngồi "chiếu dưới"

NDĐT -  Theo bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu do Bộ phận Tình báo kinh tế của Anh công bố hôm thứ ba, Mỹ chỉ đứng ở vị trí thuộc nửa dưới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122522&sub=82&top=45