Xét chỉ số vượt khó để tuyển sinh vào trường chuyên

Gốc
Theo văn bản mới nhất của Bộ GD-ĐT, các trường chuyên có thể tổ chức đánh giá chỉ số thông minh (IQ), cảm xúc (EQ) và vượt khó (AQ) của học sinh đăng ký dự thi.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Điểm đáng chú ý của dự thảo này là việc tổ chức tuyển sinh tại các trường THPT sẽ thêm vòng sơ tuyển. Ngoài việc dựa vào kết quả hạnh kiểm, học lực cấp THCS, các trường sẽ tổ chức sơ tuyển chú trọng tiêu chí tham gia hoạt động xã hội, đánh giá chỉ số thông minh (IQ), cảm xúc (EQ), vượt khó (AQ)...

Hàng năm, các trường có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên mà không giới hạn về thời gian. Quy định hiện hành chỉ cho phép trường tuyển bổ sung vào các lớp có dưới 35 em. Việc thi tuyển được thực hiện từ kỳ II lớp 10 hoặc mỗi học kỳ của khối 11.

An Hoàng

Tin nóng

Tin mới