Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

XHH lĩnh vực y tế, chỉ có bệnh viện tuyến trên được lợi

Gốc

Triển khai XHH ngành y tế theo Nghị định 43/NĐ-CP là thuận lợi với bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương, do có nhiều bệnh nhân và bệnh nhân buộc phải chi trả vì đây là tuyến cuối.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/89431.cand