Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xi măng Bỉm Sơn được chào bán 10 triệu CP

Hanoinet- Ngày 1/10/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 728/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đăng ký chào bán 10.000.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=25639