(VEN) - Ngày 26/3 tại Hà Nội, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả đã chính thức giới thiệu chương trình “Cam Pha Cement Care” cho các nhà phân phối, đại lý khu vực phía Bắc.

Đây là chương trình chăm sóc khách hàng rất đặc biệt. Theo đó, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả sẽ tặng thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí cho khách hàng với quyền lợi bảo hiểm ở mức cao nhất, chi trả mọi chi phí khám chữa bệnh cho khách hàng lên tới 1 triệu USD/người (tương đương gần 20 tỷ đồng). Chương trình được áp dụng cho các đại lý, nhà phân phối Xi măng Cẩm Phả theo các hạng mục: Bạch kim, vàng, bạc và đồng. Tùy theo các điều kiện được áp dụng, khách hàng của Xi măng Cẩm Phả khi sử dụng thẻ bảo hiểm này sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế có uy tín trong và ngoài nước. “Cam Pha Cement Care” là chương trình tặng thẻ bảo hiểm đầu tiên và duy nhất của một đơn vị sản xuất hàng vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng tính đến thời điểm này dành cho khách hàng của mình./. Hoàng Hằng