(ATPvietnam.com) -Trung tâm GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả thỏa thuận bán tiếp cổ phần của Công ty Xi măng Hoàng Mai được tổ chức vào ngày 18/1/2008.