Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang: Đẩy mạnh đào tạo tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Từ khi mới thành lập, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang luôn coi công tác đào tạo tại chỗ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thúc đẩy từng cán bộ công nhân viên không ngừng tự trau dồi, hoàn thiện bản thân để góp phần vào sự phát triển bền vững của Xí nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về công tác tự đào tạo, mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) biết nhiều việc, giỏi một việc, nên từ khi mới thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang đã chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, linh hoạt trong sắp xếp và bố trí lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao, khuyến khích toàn thể CBCNV nâng cao tinh thần tự học không ngừng nhằm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời nâng cao năng suất lao động của CBCNV trong Xí nghiệp.

Ban Lãnh đạo Xí nghiệp luôn coi chỉ tiêu thực hiện công tác đào tạo tại chỗ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Xí nghiệp đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nhiệm vụ soạn thảo nội dung tài liệu, bài giảng đào tạo tại nơi làm việc, đồng thời đưa ra những chỉ tiêu đánh giá kết quả lao động, thường xuyên phối hợp với ban chấp hành công đoàn CSTV quan tâm, tuyên truyền, vận động, giáo dục CBCNV tự học…

Phần lớn cán bộ công nhân viên đều nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của việc tự đào tạo và bồi dưỡng, ủng hộ thực hiện chủ trương của lãnh đạo đơn vị.

Đào tạo tập trung tại hội trường

Hiện nay tài liệu bồi huấn của đơn vị đã được soạn thảo phần 1 có 92 trang với nội dung các kiến thức cơ bản trong công tác thí nghiệm điện, và đang tiếp tục hoàn thiện các phần tiếp theo có nội dung đi sâu vào chuyên môn cụ thể hơn. Xí nghiệp đã tổ chức thực hiện mỗi tuần một buổi bồi huấn về công tác thí nghiệm điện cho công nhân các đội Thí nghiệm, Sửa chữa, Xây lắp.

Các buổi tập trung bồi huấn được bố trí linh hoạt, hợp lý không để ảnh hưởng tới hoạt động sản suất. Sau mỗi buổi học công nhân được làm 1 bài viết thu hoạch lại kiến thức, đánh giá thực hành bằng kết quả, hiệu quả trong nhiệm vụ được giao. Ngoài ra các đồng chí phó Giám đốc, đội trưởng, đội phó, kế toán, thủ kho đã làm bài kiểm tra viết về chức năng nhiệm vụ của bản thân.

Tự đào tạo trong công tác Thí nghiệm

Theo đó, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang đã chủ động, linh hoạt trong công tác sắp xếp, bố trí lao động trong các khâu hoạt động sản xuất kinh doanh, người có trình độ cao kèm cặp cho người có trình độ thấp hơn, người thành thạo kèm cặp cho người chưa thành thạo, đồng thời tăng cường nhân lực giữa các đội sản xuất với mục đích vừa nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa tạo cơ hội cho người lao động kèm cặp hướng dẫn lẫn nhau, mở ra cơ hội học hỏi nghề nghiệp giữa các đội sản xuất.

Đơn vị đã bố trí nhân viên đội Tư vấn - Thiết kế tăng cường cho các đội: Sửa chữa, Thí nghiệm, Xây lắp; bố trí nhân viên Đội Xây lắp tăng cường cho Đội Thí nghiệm, Đội Sửa chữa và ngược lại. Trong quá trình tăng cường nhân lực, công nhân đã được kèm cặp, hướng dẫn chuyên môn của các đội khác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Bản thân đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc ngoài việc gương mẫu tự học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ còn tự học thêm về công tác tài chính - kế toán, công tác quản trị nhân lực, công tác quản trị sản xuất… để tự hoàn thiện bản thân nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đại diện Xí nghiệp chia sẻ.

Đào tạo sửa chữa MBA

Trong thời gian tới, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện đa dạng hơn nữa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Qua công tác đào tạo cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ của người lao động, đơn vị đã phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng làm hạt giống phát triển trong sơ đồ nguồn nhân lực của đơn vị.

Lê Hoa

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xi-nghiep-dich-vu-dien-luc-ha-giang-day-manh-dao-tao-tai-cho-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-73374.htm