Xích lại gần nhau bằng thương mại

Gốc
Năm 1996, Ấn Độ đã dành cho Pakistan quy chế ưu đãi đặc biệt trong thương mại này. Nhưng Pakistan thì gắn việc có đi có lại đó vào những điều kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Kashmir. Đến nay, vấn đề Kashmir vẫn chưa được giải quyết nhưng hai bên đã nối lại hòa đàm trực tiếp. Trong bối cảnh đó, quyết định nói trên của Islamabad không chỉ là biểu hiện thiện chí cải thiện quan hệ mà còn cho chủ định dùng thương mại để kéo hai nước xích gần nhau hơn.

Nhờ quyết định trên, người dân Pakistan sẽ có thể tiếp cận nhiều mặt hàng với giá rẻ hơn của Ấn Độ, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ tăng lên đáng kể và đủ khả năng để đạt được mục tiêu đã thỏa thuận là tăng từ mức 2,7 tỉ USD lên 6 tỉ USD hiện nay. Thương mại sẽ mở đường phát triển các quan hệ khác như đầu tư, đi lại qua biên giới... Quan hệ giữa người dân hai nước cũng sẽ nhờ đó mà được sôi động và đa dạng hơn. Tất cả những chuyển biến ấy sẽ giúp xây dựng và củng cố lòng tin, đồng thời cũng gia tăng áp lực xúc tiến đàm phán hòa bình và bình thường hóa quan hệ chính trị ngoại giao, cùng nhau hội nhập khu vực và thế giới. Lợi ích chung sẽ giúp những tiến bộ đạt được không bị đảo ngược. Quyết định này vì thế được dư luận trong và ngoài hai nước đặc biệt hoan nghênh.

La Phù

Tin nóng

Tin mới