KTĐT - Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng…".

Đây là quy định cụ thể nhằm hạn chế việc các loại xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường phá vỡ hạ tầng giao thông gât mất ATGT. Theo đó, dự thảo quy định tải trọng xe được phân định cụ thể, rõ ràng đối với từng loại xe, quy định cụ thể cách thức cân kiểm tra tải trọng xe sẽ được trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành vào tháng 11 tới. Theo Vụ Quản lý kết cấu hạ tầng - Bộ GTVT, quy định mới có thay đổi cơ bản về bản chất so với quy định hiện hành theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng hơn tải trọng cho phép lưu thông trên đường bộ đối với từng loại phương tiện, quy định rõ về quy cách cân kiểm tra tải trọng xe, giảm bớt thủ tục phiền hà nhưng rõ trách nhiệm trong cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải. Dự thảo quy định: Tải trọng trên một số tuyến, đoạn tuyến QL đã được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ với tải trọng thiết kế mặt đường đối với xe tải trọng trục đơn quy ước là 10 tấn/trục, tải trọng thiết kế cầu là tải trọng đoàn xe mô phỏng theo sơ đồ tải trọng H30-XB80 hoặc tải trọng HL93. Các cầu trên tuyến, đoạn tuyến QL nếu chưa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ về tải trọng, khổ giới hạn phù hợp với tải trọng, khổ giới hạn công bố, bắt buộc cơ quan quản lý đường bộ phải tổ chức đặt biển báo hiệu tải trọng, khổ giới hạn thực tế của cầu. Trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ khác, chủ phương tiện, người thuê vận tải, người lái xe phải tuân thủ quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ địa phương do UBND tỉnh, thành phố công bố hoặc biển báo hiệu "hạn chế trọng lượng xe", khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách của các phương tiện khi lưu hành trên đường bộ và các quy định về giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tổng trọng lượng của xe gồm tổng trọng lượng của ôtô kéo (tương ứng với tổng trọng lượng của các xe được quy định tại điểm a khoản này) và tổng các tải trọng trục xe của rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo không được lớn hơn 40 tấn. Dự thảo quy định chỉ cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các đoạn, tuyến đường bộ cụ thể và trong những trường hợp đặc biệt. Không cấp giấy phép lưu hành cho xe quá khổ giới hạn đối với trường hợp chở hàng hóa có thể tháo rời (chia nhỏ) hoặc xe bánh xích không thực hiện các biện pháp bắt buộc khi tham gia giao thông trên đường bộ... Hoàng Giang