Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 15-10, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Hội đồng...

64 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định: 'Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân...

64 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Ngày 15-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành...

64 liên quan

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã làm việc với Hội đồng...

64 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ta không bao giờ nhân nhượng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ta không bao giờ nhân nhượng'

Ngày 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng Tổ đại biểu số 1, Đoàn Đại...

64 liên quan

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng...

64 liên quan

'Thái độ của Đảng ta là dứt khoát rồi, phải rất cương quyết và khôn khéo'

Ghi nhận các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc sáng nay (15-10), Tổng Bí thư - Chủ tịch nước (TBT-CTN) Nguyễn...

64 liên quan

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: Kỳ họp của những vấn đề hệ trọng

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII thực sự là kỳ họp của những vấn đề hệ trọng, bởi...

64 liên quan

Phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sau 6 ngày làm việc, chiều 12-10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

64 liên quan

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10/2019, hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Xn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban...

64 liên quan

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững đất nước(*)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương...

64 liên quan

Toàn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã...

64 liên quan

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10/2019, hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung...

64 liên quan

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 13/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp...

64 liên quan

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Báo Điện tử congluan.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Báo PL&XH xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế...

64 liên quan

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Báo KTNT xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11.

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ...

64 liên quan

Kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Văn Hóa điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

64 liên quan

Tạo khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng (*)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ...

64 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp...

64 liên quan

Động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Trung ương khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế...

64 liên quan

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp...

64 liên quan

Tổng bí thư: Kỷ luật cán bộ thật đau xót, nhưng không có cách nào khác

Tổng bí thư: Kỷ luật cán bộ thật đau xót, nhưng không có cách nào khác

'Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác', Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

64 liên quan

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

1. Trong 10 năm tới, trên cơ sở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh...

64 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải giữ cho được bản sắc văn hóa

Là người con của Hà Nội rồi lại từng là người đứng đầu Đảng bộ TP, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

64 liên quan

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, trong hơn 30 năm qua, toàn Đảng, toàn...

64 liên quan

TBT-CTN Lào tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào khẳng định Lào sẽ cùng Việt Nam vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt...

64 liên quan

Chính thức khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Sáng nay, 21/1/2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội...

64 liên quan