Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo

Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo

'Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là...

29 liên quan

Kiên quyết loại bỏ những nhân sự có biểu hiện 'chạy chọt, vận động'

Kiên quyết loại bỏ những nhân sự có biểu hiện 'chạy chọt, vận động'

Ý kiến này vừa được ông Trần Quốc Vượng đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của...

29 liên quan

Chuẩn bị nhân sự, Đảng cảnh báo tư duy 'cục bộ, thân quen'

'Tư duy nhiệm kỳ', 'cục bộ', 'thân quen', 'lợi ích nhóm', mất dân chủ, thiếu gương mẫu, 'nể nang, dễ dãi',...

29 liên quan

Vẫn còn tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, tranh thủ lẫn nhau trong bổ nhiệm cán bộ

Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu...

29 liên quan

Có hiện tượng cán bộ 'giữ mình' vì sợ 'mất phiếu bầu' trước kỳ bổ nhiệm

Ban Bí thư kết luận, có hiện tượng cán bộ đủ điều kiện tái cử 'giữ mình', ngại va chạm vì sợ 'mất phiếu bầu'

29 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, cho ý kiến về việc chấn chỉnh công tác cán bộ, chuẩn...

29 liên quan

Quyết không đề xuất nhân sự có biểu hiện 'chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau'

Ban Bí thư yêu cầu, kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi,...

29 liên quan

Quyết không đề xuất nhân sự có biểu hiện 'chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau'

Ban Bí thư yêu cầu, kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi,...

29 liên quan

Có hiện tượng cán bộ đủ điều kiện tái cử 'giữ mình' vì sợ mất phiếu

Ban Bí thư nhận định có nơi người đứng đầu cấp ủy đủ điều kiện tái cử nhưng 'giữ mình', né tránh, ngại va...

29 liên quan

Chấn chỉnh công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp khóa tới

Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín; vi phạm nguyên...

29 liên quan

Ngăn chặn vi phạm trong công tác cán bộ ở thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ

Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu...

29 liên quan

Vì sao người trẻ khó vào cấp ủy?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người trẻ khó vào cấp ủy nhưng có lẽ 'rào cản' khó nhất mà họ phải vượt qua...

29 liên quan

Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND - Bài cuối: Nhân rộng mô hình

Mô hình 'Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã' đã giúp các địa phương thuận lợi trong việc...

29 liên quan

Có nên dùng cán bộ chủ trì có 'uy tín sắp đặt'?

Trong thực tế, do việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đảng ta đã phát hiện, xử lý kỷ luật nhiều...

29 liên quan