Xin chào tiểu thư, do Hàn Quốc sản xuất, dài 25 tập, phát sóng trên kênh HTV2 lúc 19 giờ 30 vào các ngày thứ hai, ba, tư, kể từ ngày 5-5