Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xin hãy là cái gì của dân, nhưng đừng là cái... ấy!

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

VIT- Biển bao la là nơi sinh ra mọi sự sống, và cũng là nơi các con sóng thần có sức tàn phá "ngu muội" - sẽ quét sạch mọi thứ mà nó đi qua. Sức mạnh của Biển là ở nước, chính là mưa - sự tích tụ từ các hạt hơi nước bé li ti bốc hơi lên tạo ra. Biển chính là lòng dân, những vết thương lòng do bất công gây ra là những hạt hơi nước.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/59093/default.aspx