Phát biểu tại hội thảo Triển vọng của Ngành Xây dựng và Bất động sản 2008, Thư ký Quốc hội về Phát triển Quốc gia Xingapo, Mohamad Maliki Osman, cho biết nhu cầu xây dựng tăng mạnh của Xingapo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2008 và hướng tới đạt giá trị 23-27 tỷ SND (khoảng 16-18,9 tỷ USD).