Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 08/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng,...

20 liên quan

Tiểu sử nữ Bộ trưởng duy nhất trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Tiểu sử nữ Bộ trưởng duy nhất trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng...

20 liên quan

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Thanh Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự...

20 liên quan

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Ngày 8/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Khái giữ chức Phó Thủ...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc

Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ...

20 liên quan

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự...

20 liên quan

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái

Đồng chí Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021....

20 liên quan

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Đoàn Hồng Phong đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức...

20 liên quan