Bắc Giang: Huyện Lạng Giang có tân Chủ tịch UBND

Bắc Giang: Huyện Lạng Giang có tân Chủ tịch UBND

Theo đó, ông Đặng Đình Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10 liên quan

Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm có tân Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm có tân Chủ tịch

Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tiến...

10 liên quan

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX

Mới đây, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực...

10 liên quan

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu ở Đô Lương, Con Cuông

Ngày 21/12, HĐND huyện Đô Lương (khóa XIX) và HĐND huyện Con Cuông (khóa XIX) đã công bố kết quả lấy phiếu...

10 liên quan

Quỳnh Lưu có tân Chủ tịch HĐND và UBND huyện

Chiều 13/11, HĐND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bỏ phiếu...

10 liên quan

Huyện Phú Xuyên có Chủ tịch UBND mới

Sáng 6/7, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm,...

10 liên quan

HĐND quận Ba Đình có tân Chủ tịch

Chiều 28/6, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4, khóa XIX, HĐND quận Ba Đình, đồng chí Nguyễn Công Thành đã được...

10 liên quan