(GD&TĐ) - Chiều nay (28/5), Quốc hội tiếp tục làm việc, nghe Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người khuyết tật, và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Xóa bỏ rào cản với người khuyết tật