Xoa dịu Thiên hạ

Gốc
Dù cách sửa lỗi tạm ổn nhưng cách mà Todagame đóng cửa các máy chủ bất thình lình như vậy chẳng khác nào thiếu tôn trọng khách hàng của mình.

Trường Nghi

Tin nóng

Tin mới