(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, từ đầu năm 2008 đến nay Công an huyện Hóc Môn đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp cơ sở xử lý 17...